Welkom op de site van korenmolen de zwaluw te Hasselt, overijssel   

De molen is elke zaterdag open van 13.00 - 16.00 uur. U kunt het ook afhuren voor huwelijk, feesten en partijen.

Aan de rand van het Hanzestadje Hasselt staat een achtkantige stellingmolen. De molen is eigendom van de Stichting tot Behoud van de Korenmolen "De Zwaluw". Bij voldoende wind, maalt de molen elke zaterdagmiddag. Regelmatig worden er in en rond de molen activiteiten georganiseerd.  Ook kunt u er trouwen en er feesten en partijen organiseren. Informeer  hier over de mogelijkheden.
Rabobank Clubkas Campagne

We doen weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne!
Met als doel: Verbetering van de bezoekersruimte "Het Pakhuis".
Het Pakhuis is onlosmakelijk met de molen verbonden. Ruim 20 jaar geleden werden dit oude pakhuis en de molen met elkaar verbonden zodat er een praktisch, representatief en sfeervol complex is ontstaan. Een ideale locatie voor vergaderingen, tentoonstellingen, concerten, workshops, recepties etc. Voor deze gelegenheden wordt het molencomplex dan ook veelvuldig verhuurd.

In de afgelopen jaren is door de molenrestauratie het pakhuis een beetje in de vergetelheid geraakt. De komende tijd willen wij ook dit prachtige gebouw verder opwaarderen door achterstallig onderhoud aan te pakken en een aantal verbeteringen uit te voeren. Het gehele molencomplex staat er dan weer up-to-date bij zodat onze gasten perfect ontvangen kunnen worden.
Zo komen elk jaar de kleuters uit de gemeente Zwartewaterland bij ons voor het project "De Molenmuis". Hier leren de kinderen spelenderwijs het cultureel erfgoed van hun grootouders


Door als lid van Rabobank Vaart en Vechtstreek je stem uit te brengen op Korenmolen De Zwaluw, maakt je het ons mogelijk om dit doel te realiseren. Iedereen die lid is van de Rabobank heeft vijf stemmen om te verdelen, twee stemmen kunnen worden uitgebracht op je favoriete club, de overige drie stemmen kunnen worden uitgebracht op de andere deelnemende verenigingen.

Clubkas Campagne

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Het educatieproject "De Molenmuis", is ontwikkeld door de Open bare Bibliotheek Hoogveen, Cedin en Drents Plateau in samenwerking met een aantal leerk rachten. Er hoort een speciaal voor het project ontwikkelde prentenboek bij van Tjibbe Veldkamp (tekst) en Hans Prij (illustraties). Bestel hier dit prentenboek. Download hier de docentenhandleiding en bekijk hieronder het bijbehorend filmpje.

De Molenmuis (2009) from Mirjam Maakt on Vimeo.Over de StichtingDoelstelling

De op 12-2-1996 opgerichte stichting heeft tot doel: - het verwerven in eigendom, het behoud en de instandhouding van de korenmolen “De Zwaluw” aan de Stenendijk 7 te 8061 HP Hasselt als zodanig (als monument, beschermd op grond van de Monumentenwet); - het beheer van genoemde molen door het (doen) plegen van onderhoud, restauratie- en herstelwerkzaamheden daaraan; - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid
De stichting tracht haar doel te onder meer te realiseren door de molen te beheren en zodanig te onderhouden dat de oorspronkelijke functie van de molen kan worden gedemonstreerd aan het brede publiek. De stichting wil daarmee de cultuurhistorische waarde van de molen in standhouden. Voor de instandhouding wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld waarvan de periode gelijk loopt aan de periodieke overheidssubsidie voor de instandhouding van monumenten. De eigen bijdrage voor deze subsidie is 50%. Voor de andere helft van de onderhoudskosten is de stichting afhankelijk van donaties en overige bronnen. Daarnaast draagt de onmisbare inzet van vrijwilligers bij in het bereiken van de doelstellingen. Voor het wekelijks functioneren van de molen zijn (door het molenaarsgilde) opgeleide molenaars bereid om hun kennis, ervaring en tijd in te zetten. Hierdoor draait de molen wekelijks en is zij geopend voor het publiek. Verder worden lokale, regionale en landelijke dagen benut voor extra promotie voor de molen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
E.J. van der Stege, voorzitter (voorzitter@molendezwaluwhasselt.nl)
M. van de Groep, penningmeester (penningmeester@molendezwaluwhasselt.nl)
A. Wijnia, verhuur (info@molendezwaluwhasselt.nl)
A.P.C. Wegerif, secretaris (bestuur@molendezwaluwhasselt.nl) fondsenwerving en vriendenadministratie  (donateurs@molendezwaluwhasselt.nl
A.G. Gijsen, PR
A.M. Sterk-Schat, bestuurslid
J.W. Oolbekkink, bestuurslid
J. Kijk in de Vegte, bestuurslid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding of beloning.

Donaties
Als donateur of geïnteresseerde heeft u er belang bij dat u inzicht heeft in het functioneren van onze stichting. Het verstrekken van deze informatie is een wettelijke eis voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast willen wij als bestuur transparant zijn naar alle betrokkenen die het mogelijk maken om de korenmolen van Hasselt in stand te houden. Stichting tot Behoud van de Korenmolen "De Zwaluw" heeft de status van een zogenaamde culturele ANBI, hetgeen extra fiscaal voordeel biedt. Raadpleeg hiervoor uw adviseur of de website van de belastingdienst.

Jaarverslagen 2016

Het jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.
Financiële verantwoording 2016 kunt u hier downloaden


 

De Molen

De Zwaluw is in 1857 gebouwd. Oorspronkelijk gebouwd om koren te malen, heeft de molen ook nog elektriciteit opgewekt. In de jaren 50 van de vorige eeuw maakt De Zwaluw deel uit van een pilot om stroom op te wekken. De eerste windturbine in Overijssel.

lees verder

Activiteiten

Behalve dat de molen elke zaterdagmiddag open is,vinden er ook vele andere activiteiten plaats. U kunt er zelfs trouwen . Om de kosten hoeft u het niet te laten. De gemeentelijke tarieven zijn behoorlijk naar beneden gedaan.

lees verder

Contact

Vind hier het adres van de molen. Verder kunt u op deze pagina  de telefoonnummers vinden om uw festiviteiten in de molen te boeken.

lees verderVolg ons op twitter  Vind ons op facebook